Welkom

Van harte welkom bij PCBO Rheden. We bestaan uit vijf basisscholen mét BSO op zes locaties waar we trots op zijn. Daarbij twee peutergroepen en vier kinderopvanggroepen van 0 tot 4 jaar.

We zijn 'trots' om heel veel redenen. Iedere school is uniek, heeft een eigen karakter en is kleinschalig. Gemeenschappelijk hebben we de christelijke identiteit en het verenigings-brede gedachtengoed:

'Kinderen beschikken over talenten,
die in een veilige en uitdagende leeromgeving
optimaal tot ontplooiing komen.' Alles is erop gericht om onze missie waar te maken. Ook om die reden zijn we hard aan het werk om integrale kind centra te realiseren (IKC). Veilige plaatsen waar kinderen graag komen, zich welkom voelen en thuis zijn: op de kinderopvang, op de peutergroep, de school en de voor- en naschoolse opvang (BSO).


De Akker - Boomgaard Noord Oost - Boomgaard Zuid - De Holtbanck
De Arnhorst - Daltonschool Pr. Bernhard

Alles onder één dak, met één pedagogische visie en één team.

Op alle scholen is dit al in meer of mindere mate gerealiseerd.
De Daltonschool prins Bernhard en De Holtbanck hebben ook een peutergroep.
De Step van de prins Bernhard is ook een VVE-groep.
De Holtbanck en De Boomgaard bieden ook opvang van 0 tot 4 jaar.
Alle leerlingen zijn welkom bij de BSO; we kennen geen wachtlijsten. 


U vindt  op deze site de gemeenschappelijke informatie over onze vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Rheden (PCBO Rheden).  Onder 'BOEIenD' (kinderopvang) en 'Scholen' vindt u de specifieke informatie over de scholen en de mogelijkheden van KDO/ BSO en peuterspeelleergroepen.

Neem voor meer informatie contact op met de webmaster info@pcbo-rheden.nl of de button 'Contact'

Ook vakanties horen erbij!
In 2017 - 2018 hebben we vakantie op ...
en in 2018 - 2019 waarschijnlijk  op ...