Ledenraad

PCBO Rheden is een vereniging en géén stichting zoals de meeste scholen. Ouders kunnen lid worden en krijgen daarmee medezeggenschap tot op het hoogste niveau. Ze zijn vertegenwoordigd in de ledenraad, maar ook op schoolniveau. Daar wordt jaarlijks van gedachten gewisseld. De schooldirecteur vraagt een aantal leden deel te nemen aan het ouderplatform, de klankbordgroep. Zij komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. De gesprekken zijn op beleidsniveau en vooral inhoudelijk.

Minimaal één keer per jaar komt de Ledenraad bij elkaar samen met de Raad van Toezicht en de Algemene Directie om de inhoudelijke ontwikkelingen en procedures te bespreken. Dit zijn plezierige en constructieve bijeenkomsten, waarin veel zaken de revue passeren. Tijdens deze avonden wordt ook gesproken over het toekomstige beleid.
Zie ook 'Structuur en ontwikkelingen'.

We hopen dat zoveel mogelijk ouders van bovenstaande mogelijkheid gebruik maken. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: 7,50 euro of 10,00 euro per jaar.

In de bijlage vindt u nadere informatie en de mogelijkheid om u aan te melden:
Bijlage

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT