Samenstelling Rvt en Ledenraad

Raad van Toezicht 2018:
voorzitter vacature
Saskia Dik (secretaris)
Bram Klouwen
Edwin van Vliet
Geeke Hissink

Ledenraad 2018:
Marieke Sanders, Arnhorst
Peter Paul Geelen, Boomgaard
Arie Rijneveld, Boomgaard
Sanne Korthuis, Boomgaard
Neliese van der Struik, Akker

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl