Missie en Visie

PCBO Rheden is een talent- en ambitiegedreven vereniging met vijf scholen, zes locaties, die ieder op hun eigen manier kinderen meer leren dan ze in de basis moeten leren. Gewoon, omdat wij geloven dat je zo het verschil kunt maken.

Onze Missie (waar staan we voor)

Wij staan garant voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Ieder kind beschikt over talenten, die zich in een veilige en uitdagende leeromgeving optimaal kunnen ontplooien. Wij streven naar het realiseren van leeromgevingen die aansluiten bij deze talenten en behoeften van kinderen, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. De vereniging PCBO staat voor christelijk onderwijs. Iedereen die onze identiteit onderschrijft is welkom bij ons.

Onze Visie (waar gaan we voor)

Wij bieden een innovatieve en inspirerende omgeving voor alle leerlingen en onze medewerkers. Ons toekomstgericht onderwijs en de daarop aangesloten opvang is gericht op de veranderende maatschappij en goed burgerschap. Vanuit deze leeromgeving kunnen kinderen op verschillende manieren werken aan talentontwikkeling op cognitief, sociaal en creatief gebied. Bij PCBO werken professionals die met passie, intuïtie en talent kinderen zelf laten ontdekken hoe zij optimaal kunnen leren. Samen met strategische partners zorgen wij voor goed en inspirerend onderwijs. Al onze ouders zijn optimaal betrokken en zijn daarmee onze ambassadeurs. Gezamenlijk vormen de scholen van PCBO een krachtige, proactieve en inspirerende leergemeenschap. Elke school profileert zich vanuit de eigen ambitie op de specifieke ontwikkelgebieden. Wij geven betekenis aan de christelijke waarden in de wereld van nu.

Onze identiteit

Op een basisschool moet je leren rekenen, lezen en schrijven. Maar ook leren over vroeger, leren over de natuur en leren over de wereld. Een basisschool moet je de basis geven om in je latere leven een zelfstandig mens te kunnen zijn. Een mens die de wereld aan kan. Een mens die zich realiseert dat elk mens uniek is. En dat kan ook omdat je als kind al geleerd hebt wat respect is, wat naastenliefde betekent en hoe belangrijk het is dat je kunt geven en nemen. Op onze scholen wordt vanuit onze eigen christelijke waarden passend bij de schoolcultuur, inhoud gegeven aan tradities en aandacht besteed aan burgerschap, rechtvaardigheid en omgangsvormen, talent en naastenliefde.

Onze kernwaarden

De manier waarop wij onze ambities willen realiseren hebben we samengevat in drie kernwaarden. Onze kernwaarden geven aan wat we werkelijk belangrijk vinden en wat we in ons handelen zowel binnen als buiten onze organisatie zichtbaar tot uiting brengen. Het zijn de drijfveren van waaruit wij werken. Onze drie kernwaarden zijn:

Wij geloven dat eigenheid de basis is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Wij zijn nieuwsgierig en durven risico's te nemen. Dit vereist lef en vertrouwen in onze eigen kwaliteiten en creativiteit.

Samenwerken en verbinding met elkaar en onze omgeving zijn sleutelwoorden in ons onderwijs.

We dagen leerlingen uit om talenten te ontdekken en stimuleren hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
We willen onze leerlingen inspireren, zodat zij kunnen groeien tot verantwoordelijke en bewuste wereldburgers.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT