Kandidaat RvT gezocht

De Raad van Toezicht (RvT) is op zoek naar 1 nieuw lid, binnen het aandachtsgebied:
financieel en/of een voorzitter

Belangrijke drijfveren voor de nieuw te werven leden zijn:
- betrokkenheid;
- verantwoordelijkheidsgevoel;
- bereidwilligheid zonder bezoldiging;
- gemiddelde inzet per maand bedraagt ca. 6 - 8 uur;
- zich bewust zijn van de hoofdelijke bestuursaansprakelijkheid.

Sollicitatieprocedure
Belangstellenden nodigen we van harte uit om contact op te nemen met de heer Anton Brinkhuis zijnde de directeur-bestuurder.
Onderdeel van de procedure is een sollicitatiegesprek met ten minste 2 RvT leden.

Doel van dit gesprek is:
- kennismaken
- toelichting op organisatiestructuur, werkwijze RvT en de code goed bestuur;
- informatie uitwisseling;
- motivatie gegadigde;
- toegevoegde waarde gegadigde in relatie tot overige RvT leden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl