Jaarverslag

Eens per jaar blikt het bestuur terug op de ontwikkelingen in en om de vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Rheden. Als bestuur van een maatschappelijke organisatie, die opereert met publieke gelden, vindt het bestuur transparantie van groot belang, Daarom legt zij met een helder jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop haar plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten zijn bereikt het afgelopen jaar.

Het bestuur hanteert hierbij het volgende motto:
"Een goed jaarverslag is niet het einde van een jaarcyclus,
maar het begin van een discussie".

Lees meer:

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl