Op deze pagina verwijzen we naar websites, die een relatie hebben met onderwijs.


Besturenraad

Ouders Online

Kennisnet

Ministerie van Onderwijs,C&W

Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

Inspectie van het onderwijs

Internetwijzer Basisonderwijs

Nederlands Jeugd Instituut

Leren is een makkie

Onderwijs en handicap

Speciaal Basisondewijs                        

Kindertelefoon

Stichting Downsyndroom

Onderstaande links zijn op onderwerp en verwijzen naar startpagina's van waaruit u verder kunt zoeken om een antwoord op uw vraag te krijgen of om informatie te vinden over het betreffende onderwerp.


ADHD


Autisme

Didactiek

Dyslexie

Dyscalculie

Hoogbegaafdheid

Orthopedagogiek

Pesten

Rouwverwerking

LeerlingGebondenFinanciering

Hebt u tips of heeft u een interessante site over onderwijs?
U bent uitgenodigd om dit via 'Contact' aan ons door te geven!