De Plusklas van PCBO Rheden
Ook op onze verenigingsbrede Plusklas zijn we trots. Door deze groep kunnen we ook hoog- en meerbegaafde kinderen aan hun trekken laten komen. Ze krijgen extra uitdaging en leren:
- leren leren
- leren denken
- leren leven.
Voor in de 'eigen' klas krijgen de kinderen verdiepings- en uitbreidingswerk mee.

Voor meer info:
2018 02 Beleidsplan begaafdheid versie 3.0 februari 2018.pdf