De Holtbanck

Welkom bij De Holtbanck!

Ieder kind is uniek! Het heeft zijn eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden. Aan ons, een actief en enthousiast team, de taak optimale ontplooiingskansen te bieden. Dat betekent voor ons dat het onderwijs moet aansluiten bij het kind en niet andersom. Een persoonlijke en ononderbroken ontwikkelingslijn doet recht aan het kind.
Wij bieden goed onderwijs en een scala aan activiteiten op sociaal-emotioneel, creatief en cultureel gebied.

Om die ononderbroken ontwikkelingslijn te borgen zijn we naar een integraal kindcentrum gegroeid.

Welkom bij integraal kindcentrum De Holtbanck:
- kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar (KDO)
- de SpeelLeerGroep van 2 tot 4 jaar
- de basisschool
- de buitenschoolse opvang (BSO).
De KDO, SpeelLeerGroep en BSO wordt verzorgd door Het Toverbos.Meer informatie vindt u op: www.holtbanck.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT