De Praktijkklas van PCBO Rheden

Onze vereniging en onze scholen zijn continu in beweging. Wij proberen steeds beter aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften onze leerlingen.

Naast een Plusklas voor de groepen 5-7, starten we met een nieuwe pilot: een Praktijkklas. Hierover willen we u graag wat meer vertellen.

Wij willen leerlingen die praktijkgericht leren de kans geven te ontdekken waar hun talenten liggen en in welke richting ze kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.De Praktijkklas zal begeleid worden door twee leerkrachten, namelijk Margot Tomassen en Peter Dragt, eventueel aangevuld met professionals uit het bedrijfsleven.

De pilot begint in februari en loopt door tot en met juni 2019. We bieden een gevarieerd aanbod binnen en buiten de school aan. De groep zal bestaan uit 8 leerlingen uit de groepen 6-7 van onze 5 scholen binnen de Vereniging PCBO Rheden. Als uw kind in aanmerking komt voor deze groep neemt de intern begeleider van de school contact met u op.

Op de donderdagochtend zal de groep afwisselend op de Holtbanck of op locatie zijn. Op de Holtbanck zullen zij vooral in het technieklokaal of in de keuken werken. Voor locaties zijn wij nog op zoek naar.... u! Heeft u een bedrijf waar op donderdagochtend maximaal 8 kinderen praktisch mogen komen leren en ervaren (te denken valt aan horeca, groenvoorziening, verzorging, timmerwerkplaats, fietsenwinkel…), dan horen we graag van u. U kunt een mail sturen naar de intern begeleider van de school:

We verwachten dat deze leerlingen met plezier nieuwe dingen gaan ontdekken, uitdagingen aan zullen gaan en dat de pilot een succes wordt. Volgend schooljaar kunnen we dan met meer groepen starten.

We zijn trots dat we hier vanaf februari mee mogen starten en we hebben er veel zin in!

Op dinsdag 26 maart is er een item in één vandaag over onze praktijkklas op TV geweest..

Via onderstaande link kunt u het item bekijken:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/timmeren-en-zagen-voor-meer-zelfvertrouwen-de-klusklas-is-populair/

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT