Welkom bij BOEIenD

Bij BOEIenD zijn uw kinderen welkom en in vertrouwde handen: vóór en na school!

Alles onder één dak met één pedagogische visie en één team!

De Vereniging PCBO-Rheden heeft BOEIenD in 2011 opgericht omdat ze de scholen wilde ontwikkelen tot integrale kindcentra. De buitenschoolse opvang (BSO), voor- en naschoolse-opvang is nog in eigen beheer op de Arnhorst en Daltonschool Prins Bernhard in Velp. Op de andere locaties zijn KSH en Toverbos inmiddels gestart of gaan starten. 
Groot voordeel van BOEIenD, we kennen geen wachtlijst én de pedagogische visie sluit nauw aan bij de school.

BOEIenD staat voor:

Brede Ontwikkeling Educatie Identiteit en Dynamiek

We hebben ons als doel gesteld dat kinderen het prettig vinden op school en de opvang. Het klimaat is veilig en gezond. Een rijke (leer-) omgeving draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen, waaruit kinderen zelf mogen kiezen. De pedagogische medewerkers (pm-ers) zorgen voor een ruim en divers aanbod van activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Ze dagen de kinderen uit om mee te doen. De keus is aan het kind zelf. De pm-ers houden ondertussen de kinderen nauw lettend in de gaten en niet alleen voor de veiligheid. Ze kijken ook hoe uw kind zich ontwikkelt, individueel en in de groep. Als ze iets opvalt, delen ze dit met u.

BOEIenD is er ook voor de ouders en streeft naar een zo flexibel mogelijke aanpak. Niet alles, maar veel kan (BOEIenD BV is, ondanks dit nobele streven, een commercieel bedrijf. Winst is geen doel, maar wel noodzakelijk om liquide te blijven) 
We verzorgen zowel voor- als naschoolse opvang en vakantieopvang. 

BOEIenD is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en onderschrijft daarmee het Convenant Kinderopvang. Verder zijn we aangesloten de Geschillencommissie en bij
het klachten loket kinderopvang.

BOEIenD is een jonge organisatie met veel ambitie. We streven naar goede dag-arrangementen, maar we beseffen dat we geen ijzer met handen kunnen breken. We moeten onze dag-arrangementen stap voor stap vullen. Het goede moeten we borgen om vervolgens nieuwe stappen ondernemen. Hierbij is de inbreng van ouders erg belangrijk. Niet alleen in de oudercommissie, maar ook in gesprek met directie en medewerkers. Ons uitgangspunt is de dialoog. 
We hebben een gezamenlijk doel: ontwikkeling en welbevinden van de kinderen. 

Anton Brinkhuis 
Directeur

Voor meer info kunt u terecht bij administratie.boeiend@pcbo-rheden.nl of kijk op de Site!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT