Welkom bij BOEIenD

Ook bij BOEIenD zijn uw kinderen welkom en in vertrouwde handen: vóór en na school! En op de meeste locaties ook al voordat ze 4 jaar zijn.

Alles onder één dak met één pedagogische visie en één team!

De Vereniging PCBO-Rheden heeft BOEIenD opgericht omdat ze de scholen ontwikkelt tot integrale kindcentra. De buitenschoolse opvang (BSO), voor- en naschoolse-opvang is inmiddels in eigen beheer op de Arnhorst en Daltonschool Prins Bernhard in Velp, de Holtbanck in Rheden en de Akker in Dieren. Ook De Boomgaard in Dieren kent deze voorziening, maar dan verzorgd in nauwe samenwerking met KSH.
Groot voordeel: we kennen geen wachtlijst én de pedagogische visie sluit nauw aan bij de school.

BOEIenD staat voor:
Brede Ontwikkeling Educatie Identiteit en Dynamiek

BOEIenD streeft samen met de school naar een buitenschoolse opvang, waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de opvang en de school. Hiermee onderscheiden we ons zowel inhoudelijk als organisatorisch van vele andere organisaties en lopen we voor op het landelijke beleid. We zijn op weg naar integrale kindcentra.De kinderen van 2 of 4 tot 13 jaar blijven op hun eigen vertrouwde plek, het pedagogisch beleid van de school en peuteropvang, de BSO of IKC is gelijk.

BOEIenD heeft op dit moment op de Prins Bernhard in Velp een kinderdagverblijf "De Step" geopend op maandag-, woensdag- en donderdag ochtend. Peuterspeelleergroep "De Step" is een VVE locatie voor peuters van 2 tot 4 jaar.
Op de Holtbanck in Rheden is de kinderdagopvang "de SpeelLeerGroep" op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend geopend.

In Rheden is kinderdagopvang georganiseerd i.s.m. Het Toverbos. Ook in Dieren is i.s.m. de KSH een peutergroep op De Boomgaard.

Voor meer info kunt u terecht bij de schooldirecteuren/ locatiemanagers of op de Site!


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl