PO-Raad

De vereniging PCBO Rheden vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over de resultaten. Toch kan op basis van de gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze scholen. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.

Wij werken samen met de PO-Raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl) worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht. In Vensters PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Op de site van de scholen informeren we u ook over de prestaties, de sfeer en het onderwijskundig klimaat.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT