Meldcode mishandeling

De meldcode mishandeling PCBO Rheden geeft de tekst van 'wie, wanneer hoe handelt' bij het vermoeden van kindermishandeling. U kunt terecht bij de schooldirecteur voor vragen over of vermoedens van mishandeling.
Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon. Deze kunt u vinden op de site van de school.
De externe vertrouwenspersoon van alle locaties is Michelle Haagmans van de GGD; zij is tevens de schoolarts van PCBO Rheden.

Meldcode kindermishandeling PCBO Rheden
Sociale kaart meldcode
Meldcode kindermishandeling verkorte versie 2019 PON

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT